Công ty TNHH TM DV Hóa Chất Gia Bảo. Chuyên cung cấp nguyên liệu vật tư hóa chất công nghiệp, phục vụ các ngành SX- CN sau: - Sơn, keo dán, tẩy rửa. - Xử lí nước, phân bón, mực in, cao su, mỹ phẩm... "ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN."

Từ khóa
Danh mục
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp số 734/GCNĐĐK_SCT. Do Sở Công Thương TP.HCM cấp ngày 22/07/2019.

DANH MỤC HÀNG HÓA

 

    

I.       RESIN

 

  1. Alkyd resin
  1. Long oil

- Alkyd 1108

200 KG/DR

Indonesia

- Alkyd 1202 – 80

200 KG/DR

Indonesia

- Alkyd 6501

190 KG/DR

Thailand

- Setal 270 EHV – WS

190 KG/DR

Malaysia

- Tunaskyd 2785

200 KG/DR

Indonesia

 

 

 

  1. Short oil

- Alkyd 23

200 KG/DR

Indonesia

- Alkyd 352 – 70

200 KG/DR

Taiwan

- Alkyd 6402

200 KG/DR

Indonesia

- Eterkyd 3755 – X – 80

210 KG/DR

Indonesia

- Everkyd 6402

200 KG/DR

Indonesia

- Everkyd 6304

200 KG/DR

Indonesia

- Setal 229

195 KG/DR

Malaysia

- Setal 843

200 KG/DR

Malaysia

- Setal 8SS – 70

195 KG/DR

Malaysia

- Tunaskyd 8158

200 KG/DR

Indonesia

 

 

 

  1. Amino resin

- Etermino 9327

200 KG/DR

Taiwan

 

 

 

  1. Acryic resin

 

 

 

 

 

 

- Eterac 7302

200 KG/DR

Taiwan

- Eterac 7303

200 KG/DR

Taiwan

- Eterac 7322

200 KG/DR

Taiwan

- Eterac 7119

200 KG/DR

Taiwan

- EBL 3407

200 KG/DR

Indonesia

- EBL 3461

200 KG/DR

Indonesia

- EBL 3585

200 KG/DR

Indonesia

 

  1. Other resins

- Epoxy E44

20 KG/CAN

Taiwan

- Epoxy 128S

220 KG/DR

Taiwan

- Epoxy 828

226.8 KG/DR

USA

- Maleic resin 900

25 KG/ BAG

China

- Maleic resin 920

25 KG/ BAG

China, Taiwan

- Petro resin SK120H, SK120B

25 KG/ BAG

Taiwan

- Petro resin 120

25 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 1/4S

20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 1/2S

20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 5S

  20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 20S

  20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 40S

  20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 60S

  20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 120S

  20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose RS1/16

120 KG/DR

Thailand

- Nitrocellulose RS1/8

120 KG/DR

Thailand

- Nitrocellulose RS1/4

48-120 KG/DR

Germany,Thailand

- Nitrocellulose RS1/2

45-120 KG/DR

Germany,Thailand

- Nitrocellulose RS5

100 KG/DR

Thailand

- Nitrocellulose RS20

100 KG/DR

Thailand

- Nitrocellulose RS40

100 KG/DR

Thailand

- Nitrocellulose RS120

100 KG/DR

Thailand

- Nitrocellulose RS1000

100 KG/DR

Thailand

 

 

 

II.    SOLVENT

1. Acetone

160/159 KG/DR

Mobil, Shell, Singapore

2. Iso – Butanol

175 KG/DR

Netherland, Malay, Indo, BASF

3. N – Butanol

165/167/180KG/DR

Netherland, Malay, BASF

4. Butyl Acetate

180 KG/DR

Malaysia, Singapore, USA, Indo.

5. Butyl Carbitol, Dowanol DB

200 KG/DR

Malaysia

6. Butyl Cellosolve, Dowanol EB

188 KG/DR

Malaysia

7. Butyl Glycol

185 KG/DR

Germany

8. Butyl Glycol Acetate

190 KG/DR

Germany

9. Cellosolve Acetate

200 KG/DR

USA, UAE

10. Cyclohexanone

190 KG/DR

Netherland,Taiwan.

11. Diethanolamine (DEA)

228 KG/DR

Malaysia

12. Diethylene Glycol (D.E.G)

220/230 KG/DR

Arabia Saudi, Netherland, Malay.

13. Dimethylfomamide (DMF)

190 KG/DR

Germany

14. Dowanol PMA

200 KG/DR

Dow

15. Dipropylene Glycol (DPG)

200 KG/DR

Dow (U.S.A), BASF(Germany)

16. Ethyl Acetate

180 KG/DR

Mobil, Singapore, England

 

180 KG/DR

Taiwan, USA

17. Ethyl Cellosolve

190 KG/DR

USA

18. Isophorone

190 KG/DR

Germany

19. Ethanol 96o, 98o

160 KG/DR

Vietnam

20. Methanol

163 KG/DR

Singapore, Malaysia, Arabia

21. Methyl Ethyl Ketone (MEK)

165 KG/DR

Singapore, Taiwan

22. Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK)

165 KG/DR

Singapore

23. Methylene Chloride (MC)

270 KG/DR

Dow, Russia

24. Mono Ethylene Glycol (M.E.G)

235/225 KG/DR

U.S.A, Malaysia, Taiwan

25. Monoethanolamine (MEA)

210 KG/DR

Malaysia, Germany

26. PEG 400

230 KG/DR

Malaysia

27. PEG 600

230 KG/DR

Malaysia

28. Propylene Glycol (PG) IND

215 KG/DR

Dow, Singapore

29. Propylene Glycol (PG) USP/EP

215 KG/DR

Dow

30. Caradol 5602 (PPG)

210 KG/DR

Shell

31. Toluenediisocyanate 80/20 (TDI)

250 KG/DR

Germany (BASF)

32. Shellsol 3040

155 KG/DR

Shell

33. Shellsol 60/145

144 KG/DR

Shell

34. Solvent R100

180 KG/DR

Singapore

35. Pegasol R100

179 KG/DR

Mobil

36. Toluene

179/173/180KG/DR

Mobil, Shell, Brazil, Singapore

37. Triethanolamine’99 (TEA’99)

232 KG/DR

Malaysia

38. Xylene

179/180/173KG/DR

Mobil, Singapore, Shell

39. N – Hexane

139 KG/DR

Thailand

40. Iso Propyl Alcohol (IPA)

163 KG/DR

Sing, Taiwan, Korea, U.K

41. Iso Propyl Alcohol (IPA)

160 KG/DR

Dow

42.N Propyl Acetate

180KG/DR

Taiwan

43. N Propanol

165KG/DR

Taiwan

III. PIGMENT

 

1. Iron Oxide Red

25 KG/ BAG

China

2. Iron  Oxide Yellow

25 KG/ BAG

China

3. Blue 15.3

20 KG/T

India

4. Green 7

20 KG/T

India

5. 10 G.A

25 KG/ BAG

Japan

6. G.E.X

25 KG/ BAG

Japan

7. 5 G.E.X

25 KG/ BAG

Japan

8. ZnCrO4

25 KG/ BAG

China

9. PbCrO4

25 KG/ BAG

China

10. Titan128

25 KG/ BAG

Australia, Arabia Saudi

11. Lithopone B301

50 KG/ BAG

China

12. Past 130

25 KG/PAIL

Canada

13. Past 100MA

50 KG/ PAIL

Japan

14. Past 803

25 KG/ PAIL

Canada

15. Past 106

25 KG/ PAIL

Australia

16. RPG 3500

25 KG/ PAIL

Canada

17. RG 3500

25 KG/ PAIL

Canada

18.Titan KA 100

25 KG/ BAG

Korea

19.Titan CR 828-CR 826

25 KG/ BAG

Australia

20.Titan R 902

25 KG/ BAG

China,Taiwan….

 

IV.HARDENER

 

1. Epikure 3125  curing agent

190.6 KG/DR

USA

2. Epikure 3115 curing agent

190.6 KG/DR

USA

3. Triethylenetetramine (TETA)

199.6 KG/DR

Dow

4. Polyamide

5 KG/Can

China

5. Polyurethane 530 – 75

16 KG/ PAIL

Taiwan

6. Epoxy 128S

220KG/DR

Taiwan

7. Epoxy   E44

20KG/PALL

China

V.    ADDITIVES

 

 1. Antiskin B (Skin B)

45.36 KG/ PAIL

Thailand

 

25 KG/CAN

U.A.E

2. Octoate Cobalt 10%

25 KG/ PAIL

Arabia Saudi

 

45 KG/ PAIL

Argentina

3. Octoate Calcium 05%

180 KG/DR

Indonesia

4. Manganese 10%

200 KG/DR

Arabia Saudi, OMG, Indonesia

5. Lead 32%

250 KG/DR

Arabia Saudi, Troy, Indonesia

6. Zirconium 18%, 12%

227 KG/DR

Troy, Indonesia

7. SAK – ZS – 3 (Zinc Stearate)

25 KG/BAG

Singapore

8. SAK -  ZS – P/PLB (Zinc Stearate)

25 KG/ BAG

Singapore

9. Rhodoline 34M (Matting agent )

10 KG/ BAG

Korea

10. Syloid C906 (Matting agent )

15 KG/ BAG

Malaysia

11. DOP (Platinol AH): Plasticizer

200 KG/DR

BASF (Malaysia)

12. DBP (Platinol C): Plasticizer

200 KG/DR

BASF (Malaysia)

13. Troysol AFL (Anti floating agent)

45 KG/DR

Troy

14. CF 16 (Anti-foam agent)

180 KG/DR

Thailand

15. Luwax A (Polyethylene wax)

25 KG/ BAG

Germany

16. Cereclor S52 (Chlorinated paraffin)

260 KG/DR

Ineos Chlor France

VI.GRINDING AID FOR CEMENT

 

1. C.B.A (Cellulose Basic Amine)

250 KG/DR

Thailand

2. D.E.G (Diethylene Glycol)

225/235 KG/DR

Malai, INDO

3. T.E.A’99 (Triethanolamine’99)

232 KG/DR

Malaysia

VII.  HEAT TRANSFER FLUIDS

  

1. Propylene Glycol (PG) IND

215 KG/DR

Dow, Shell, Singapore

2. Propylene Glycol (PG) USP/EP

215 KG/DR

Dow, Germany, Shell

3. Mono Ethylene Glycol (M.E.G)

235/225 KG/DR

, Malaysia, Taiwan,Indo

 

 

 

VIII. OTHER CHEMICALS

 

1. Caustic Soda flake 98%

25 KG/ BAG

Indonesia, Taiwan, Thailand

2.  Calcium hypochloride 65% (Chlorin)

15 KG/PAIL

Indonesia

3. Chloroform

300 KG/DR

England

4. Triklone (Trichloroethylene)

296 KG/DR

England

5. Methylene Chloride (MC)

270 KG/DR

Dow

6. Anhydride Maleic

25 KG/BAG

Malaysia

7. Acid Formic 85%

35 KG/PAIL

Netherland

8. Sodium Benzoate BP-98

25 KG/ BAG

China

9. Formalin 37%

220 KG/DR

U.A.E, Taiwan

10. Menthol Crystal ( USP)

25 KG/PAIL

Singapore

11. Linseed oil ( Dau Lanh )

200 KG/Dr.

India

12.Soda ash light

50KG/BAG

China

13.Monoamonium Phosphate(MAP)

25KG/BAG

China

14.Monopotassium Phosphate (MKP)

25KG/BAG

China

15.Potassium Humate (Kali Humate)

25KG/BAG

China

16. Potassium Chloride

25KG/BAG

China

17. Potassium Nitrate

25KG/BAG

China

18. Potassium Sulphate

25KG/BAG

China

19.Magansium Chelate

25KG/BAG

China

20.Boric acid

25KG/BAG

China

21.DAP(Di amoni phosphate)

25KG/BAG

China

22.Borax

25KG/BAG

USA,China

23.KOH

25KG/BAG

China

24.S.T.P.P

25KG/BAG

China

25, ZnO(Kẽm oxit)

25KG/BAG

China,Taiwan

26. Urea

50KG/BAG

China

27. Lưu huỳnh

25KG/BAG

Korea,China,Singapore…

28. PAC(Poly aluminium Chloride)

25KG/BAG

China

29 . H.E.C (Hydroxy Ethyl Cellulose)

25KG/BAG

China,Korea

30. C.M.C (Carbua methyl Cellulose)

25KG/BAG

China,Korea …

31.Sobitol

250KG/DR

Mã laysia, China

32. Glycerine

220KG/DR

China, Mãlaisya

33.Cao lanh

50KG/BAG

Viet Nam

34.Tinh dầu thông

180KG/DR

Viêt Nam

35 .Colophane (Nhựa thông)

32-35-40Kg/Bag

Viet Nam                                 

36 . ZEOLITE hạt

20-50Kg/Bag

 Indo , Viet Nam

37. Vitamin A, B1-B2-B3-B6-B9-B12- C, D. E, H, K    

 

China , Thailan, ....

38. Hương trái cây –sữa –dâu – cam-cá

 

China , India ,,Taiwan

39.Thuốc tím

 

China

40.Acid Citric

 

China , Thailan,japan

41.Trimethoprim

 

China

42.Oxytagen bột-viên

 

China

43.BKC, EDTA, TCCA

 

China

44.Bột Dolomite – Bột CaCO3

50kg/Bag

Việt Nam

45.Potassium Iodate

 

China

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
26-04-2016 10:00:32 Lê thị tâm Giá -0989233277

trong danh muc sản phẩm mình thấy có

1. tinh dầu thông

2. hương liệu

Có thể cho minh xin mẫu, và bảng báo giá

Công ty TNHH sơn SanZo Việt Nam

Đc nhà máy: 5E, Đặng công bỉnh, ấp 5, xã xuân thới sơn, Hốc môn

Trả lời

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 22
Trong tuần: 312
Lượt truy cập: 432072

CÔNG TY TNHH TM DV HÓA CHẤT GIA BẢOdathongbao

ĐC: 206/15/29 Đường TTH21,KP3, P. Tân Thới Hiệp, Q.12

MST: 0310775695                                                                                                       

Hotline: 0932.29.29.42 ( Mr. Bảo Nam)         

Fax: 08. 62555476  

Email: Giabaochemical@gmail.com                           

Yahoo: giabaochemicals@yahoo.com.vn